Tag: Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg กับทิศทางการแก้ปัญหาของ Facebook ในปี 2018

Every year I take on a personal challenge to learn something new. I've visited every US state, run 365 miles, built an…

Posted by Mark Zuckerberg on Thursday, 4 January 2018

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2018 ที่ผ่านมา Mark Zuckerberg โพสต์ลง Facebook ของตน เกี่ยวกับ”ทิศทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของ Facebook ในปี 2018” รวมถึงการวางแพลนต่างๆ ที่ได้ตั้งเป้าไว้ตลอดปี 2018 วันนี้ SocialEnable จะมาสรุปใจความสำคัญให้ฟังกันครับ

  • การปกป้องชุมชน(Community)

ซึ่ง Mark Zuckerberg ยังคงเน้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการล่วงละเมิดทางออนไลน์หรือแม้จะเป็นเรื่องข่าวปลอมที่ออกมาจากทั่วทุกทิศเป็นปัญหามานานสำหรับสื่อ Social ทุกรูปแบบ และ Social Media อย่าง Facebook กำลังพยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหานี้ และในเรื่อง Policy ต่างๆ ซึ่งเค้าก็ออกมายอมรับว่าปัจจุบันมีข้อผิดพลาดในการบังคับใช้ Policy หรือแม้แต่การป้องกันการใช้เครื่องมือในทางที่ผิด

  • ป้องกันการแทรกแซงจากการนำข้อมูลไปใช้

โดย Mark Zuckerberg และทีมได้ทำการสร้างระบบการกำหนดเป้าหมายโฆษณาที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา พร้อมด้วยความสามารถในการเจาะกลุ่มย่อยเฉพาะ ทำให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าหากเรามีการอัปโหลดข้อมูลส่วนตัวของเราผ่าน Social media จะทำให้ธุรกิจหรือองค์กรณ์ต่างๆนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น Facebook จึงทำระบบตรวจสอบข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดหรือนำข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาติไปใช้

และในปัจจุบัน Facebook ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผู้ใช้ถึง 2.07 พันล้านรายและยังมีผู้ที่ใช้งานอยู่กับ Facebook เป็นเวลานาน ดังนั้นเค้าจึงอยากให้เวลาที่เสียไปกับ Facebook นั้นเป็นเวลาที่ดี ดังนั้นนอกจาก Tools ที่จะช่วยให้เราปลอดภัยส่วนหนึ่งแล้ว เราเองก็ควรกรองข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนจะเชื่ออีกทางหนึ่งด้วยนะครับ


สรุป

แนวทางของ Mark Zuckerberg พยายามที่จะแก้ไขเรื่อง Policy ต่างๆ เพื่อปกป้องสังคมของ Facebook จากการล่วงละเมิดจากข้อมูลที่ผิดๆ (ข่าวปลอม, ข่าวสร้างกระแสในเชิงลบต่างๆ) เพื่อทำให้สังคม Facebook ดีขึ้น และต้องการให้ผู้ใช้มั่นใจว่าเวลาที่ใช้ไปกับ Facebook นั้นเหมาะสม รวมถึงการมี Content ที่มีคุณภาพต่อผู้ใช้งานจริงๆ

Q: ต่อไป Facebook จะไปในทิศทางใด? /เราจะปรับตัวกับสิ่งนี้ได้หรือไม่? /ฝั่งธุรกิจจะทำอย่างไรบนโลกออนไลน์?

คำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องตอบให้ได้…เพราะกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว


 

Contact us

What SocialEnable do ?

Watch our 1 minute for SocialEnable