Facebook Watch เวทีสำหรับบรรดาวีดีโอคอนเทนต์บน Facebook

การดูเนื้อหาวีดีโอบน Facebook นั้น เดิมทีก็เป็นส่วนที่ผลักดันให้ผู้คนเกิดการมีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้เกิดการสร้างบทสนทนาใหม่ๆ ซึ่งขับเคลื่อนให้เกิดเป็น Community ได้และผู้คนต่างก็ให้ความชื่นชอบกับประสบการณ์ใหม่ๆ เหล่านี้ ด้วยดังนั้น Facebook จึงปล่อย Video Tab ขึ้นมาเพื่อนำเสนอ Videos ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนชื่นชอบและเกี่ยวข้องกันได้อย่างง่าย

Facebook-Watch

Facebook Watch คืออะไร ?

Watch คือ เวที (platform) หรือแพลต์ฟอร์มสำหรับ รายการ (Shows) บน Facebook ที่สนับสนุนการแสดงผลทั้งบนอุปกรณ์โมบายล์ บนเดสก์ทอป รวมถึงบนแอพพลิเคชันทีวี (TV Apps) ของ Facebook เอง ซึ่งรายการต่างๆ ดังกล่าว จะประกอบด้วยตอนต่างๆ (Episodes) ไม่ว่าจะเป็นแบบรายการสด หรือที่บันทึกเก็บไว้ก็ได้ และรายการต่างๆ นั้นจะต้องมี  Theme หรือ Storyline เดียวกัน

Watchlist

ตัวอย่าง ​Watchlist ที่แสดงบน Facebook.com

Watch ถูกออกแบบมาเฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalized) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บน Facebook สามารถค้นพบรายการใหม่ๆ และรับรู้ว่าเพื่อนหรือชุมชนกำลับรับชมอะไรอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณสนใจว่า “อะไรที่ทำให้ผู้คนหัวเราะได้” แล้ว Facebook ก็จะนำเสนอรายการที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมให้ Reaction เป็น haha กับรายการนั้น หรือหากคุณสนใจว่า “เพื่อเรากำลังดูอะไรอยู่”  Facebook ก็จะแสดงรายการที่เพื่อนคุณกำลังรับชม และให้คุณได้รับชมอีกด้วย อีกทั้งยังให้เราได้คุยกันกับเพื่อนระหว่างที่กำลังรับชมรายการ หรือเปิด Facebook Group เฉพาะรายการนั้นได้อีก

ใน Watch จะแบ่งการแสดงเป็นส่วนที่เรียกว่า Watchlist ที่จะทำให้คุณสามารถติดตามรายการที่ต้องการ และไม่พลาดรายการตอนล่าสุดได้ และ Discover ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้สามารถพบรายการใหม่ที่เหมาะกับตนได้

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ Facebook เองได้เรียนรู้จาก Facebook Live ซึ่ง comment และ reactions ที่มีต่อ Video นั้นมักจะเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์รับชม Video เฉกเช่นเดียวกับตัว Video เอง ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่คุณรับชมรายการ คุณก็จะเห็น comments และสามารถติดต่อกับเพื่อนๆ รวมทั้งผู้ชมท่านอื่น ในขณะที่กำลังรับชมได้อีกด้วย หรือแม้กระทั้งมีส่วนร่วมใน Facebook Group ที่เปิดพิเศษสำหรับรายการนั้นได้อีก เบื้องต้น Watch จะเริ่มให้บริการกับกลุ่มคนบางกลุ่มใน US ก่อน และค่อยๆ ทยอยนำเสนอประสบการณ์นี้ไปยังส่วนที่เหลือ

การผลักดันให้ Watch เติบโตได้นั้น Facebook มีหลายนโยบายทั้งการมอบเงินสนับสนุนแก่ผู้ผลิตวีดีโอคอนเทนต์ โดยแบ่งจากค่าโฆษณาระหว่าง Facebook 45% และผู้ผลิตวีดีโอคอนเทนต์ 55%) หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากหัวข้อ Watch บน Techcrunsh และ thumbsup

credit: Facebook

Post Navigation

Contact us

What SocialEnable do ?

Watch our 1 minute for SocialEnable