ยิง Ad โฆษณาFacebook ให้ดังปังยิ่งขึ้นด้วยการทำ A/B Testing

หากเรามี artwork ที่ใช้โฆษณาแบบเดียว text แบบเดียว หรือแม้แต่ target เดียว ก็อาจจะทำให้เราซื้อโฆษณาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าลูกค้าจะสนใจข้อความหรือรูปภาพแบบไหนที่จะทำให้สนใจสินค้าของเรา และทำการซื้อสินค้าของเราในที่สุด ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เราทราบได้คือการทำ A/B testing

ปัจจุบัน Facebook ได้ปรับเปลี่ยน Ads manager ให้สามารถทำ test ได้มากขึ้นกว่าเดิม จากที่เมื่อก่อนทำได้แต่การสร้าง ad sets(Target) เพิ่ม หรือ ads(Creative) เพิ่ม ซึ่งยากต่อการวัดผล

How to do A:B testing

ซึ่ง Feature สำหรับการทำ A/B Testing ของโฆษณาบน Facebook โดยเฉพาะมีให้เลือกทำเทสหลายแบบคือ

1.Audience

คือส่วนที่เป็น Target ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่แน่ใจว่ากลุ่ม Target ที่เราเลือกมาดีแล้วหรือยัง

 

2.Placement

จากบทความที่แล้วที่พูดถึง Ad Placement จะเห็นได้ว่า Placement ของโฆษณาบน Facebook มีหลากหลายรูปแบบ แล้วเราควรจะเลือกใช้แบบไหน ถึงจะดีที่สุด

 

3.Delivery Optimization

คือการที่เราเลือกทำ A/B testing โฆษณาบน Facebook จากการปรับวิธีการ Optimization เช่นเราเลือกทำ A/B testing ระหว่าง Link clicks(คือการที่โฆษณาจะไปแสดงยังคนที่มีโอกาสคลิกมากที่สุด) และ Landing page views(คือการที่โฆษณาจะไปแสดงยังคนที่มีโอกาสจะไปยังหน้า Landing page ของเรามากที่สุด) ซึ่งเราอาจทำการเทสเพื่อเลือกว่าวิธีการ Optimization แบบไหน ได้ผลกับโฆษณาของเรามากที่สุด

 

4.Creative

คือการเลือกทำ A/B testing ในส่วนของ Text ที่ใช้โฆษณาและรูปภาพ ซึ่งบางทีเราอาจจะใส่แต่ส่วนลดลงไปในโฆษณา แต่ลูกค้าอาจจะยังไม่รู้ว่าสินค้าของเราดีอย่างไร ซึ่งเราสามารถเทสได้ว่าควรจะนำเสนอส่วนลดเป็นจุดเด่น หรือ feature ของสินค้าเป็นจุดเด่น เป็นต้น ซึ่งรูปภาพและ Text ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และควรให้ความสำคัญกับรูปภาพเป็นพิเศษ เพราะเวลาเราเลื่อนดูใน News feed จะค่อนข้างเร็ว ดังนั้นรูปภาพควรชัดเจนว่าจะสื่อสารอะไร เพื่อลูกค้าอยากหยุดดูที่โฆษณาของคุณ และใช้ข้อความเป็นตัวอธิบายเพิ่มเติม

 

การเลือกทำ A/B testing ให้กับการยิงโฆษณาบน Facebook ก็เพื่อที่เราจะเสียค่าโฆษณาน้อยที่สุด แต่ได้รับผลตอบแทนมากที่สุด นั่นก็คือคนกลับมาซื้อสินค้า หรือสนใจในสินค้าของเรามากที่สุด ดังนั้นสิ่งสำคัญหลังการทำ A/B testing นั่นคือการวัดผลโฆษณาบน Facebook ที่เรายิงไป และนำไปปรับใช้กับครั้งต่อไปนั่นเอง

Post Navigation

Contact us

What SocialEnable do ?

Watch our 1 minute for SocialEnable